Chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn coi trọng sự riêng tư của bạn và đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, “thông tin cá nhân” được hiểu là bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, cũng như bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo quy định pháp luật hiện hành. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu được những thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó sau này.

Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi (bao gồm cả việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn đã hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của chính sách này.

Chính sách bảo mật

Khai báo khi sử dụng

Mọi nội dung bạn tìm thấy trên trang web này đều nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ phù hợp. Vì vậy, bạn có thể sử dụng trang web này mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký các dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc có thể liên hệ với bạn qua thư, email, tin nhắn, hoặc điện thoại. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này theo quy định của pháp luật hiện hành để giới thiệu cho bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc tiện ích từ Xổ số. Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu trên trang này.

Bạn cũng đồng ý và chấp thuận rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được lưu giữ tại trụ sở của chúng tôi, hoặc trên một số máy chủ, dù đã biết hay chưa biết, nhằm mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Xổ số.

Xổ Số cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, và không bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác với mục đích khuyến mãi.

Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể phối hợp với một số đối tác khác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng phải chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho những đối tác này để họ có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Các đối tác này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nào khác và chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ các quy định về bảo mật trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể lưu một số thông tin vào máy tính của bạn để cải tiến trang web hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho bạn. Loại thông tin này thường được gọi là “cookies,” mà hiện nay nhiều trang web khác cũng sử dụng. “Cookies” là những dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong trình duyệt của máy tính bạn, không phải trên trang web. Chúng giúp thu thập thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt và địa chỉ của các trang web bạn đã truy cập.

Nếu bạn không muốn nhận “cookies” hoặc muốn được thông báo khi chúng được đặt vào máy tính, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để làm điều này nếu trình duyệt hỗ trợ. Lưu ý rằng, nếu bạn chọn không nhận “cookies,” có thể bạn sẽ không thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên trang web. Điều này không phải là chúng tôi cố tình hạn chế việc sử dụng của bạn mà là do giới hạn trong lập trình và xây dựng trang web.

Sự an toàn

Khi phát triển trang web, chúng tôi thiết lập các quy định hợp lý mang tính cộng đồng để ngăn ngừa hành vi gây rối và lãng phí nguồn lực hệ thống. Chúng tôi sẽ tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ cho những cá nhân vi phạm để đảm bảo sự ổn định cho các truy cập hợp lệ.

Do luôn tồn tại rủi ro liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân, dù qua trực tiếp, điện thoại, internet hay các phương tiện kỹ thuật khác, và vì không có hệ thống kỹ thuật nào hoàn toàn an toàn hay có thể chống lại mọi hacker và người can thiệp trái phép, Xổ số luôn cố gắng áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng loại thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy ra khi bạn sử dụng trang web này.

Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail bạn cung cấp sẽ được sử dụng để liên lạc với bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp một địa chỉ e-mail mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình dùng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gửi các thông tin quan trọng qua e-mail hoặc nhận yêu cầu hỗ trợ từ bạn. Nếu bạn không còn sử dụng địa chỉ e-mail đã đăng ký, bạn cần thông báo cho chúng tôi về việc thay đổi này.

Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác, được cung cấp với mục đích giới thiệu hoặc cung cấp thông tin bổ sung cho bạn tham khảo. Xổ số không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hoạt động của bất kỳ trang web nào khác.

Việc thay đổi quy định

Xổ số có thể thỉnh thoảng thay đổi quy định này, bao gồm việc bổ sung hoặc loại bỏ một số nội dung, hoặc tạm thời ngưng hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thay đổi nào trong quy định có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, Xổ số sẽ cố gắng thông báo cho bạn qua e-mail bạn đã đăng ký hoặc thông báo trên trang chủ của trang web.